Maatregelen medewerker bij contact met koel- en snijvloeistoffen

Risico: gezondheidsschade door koel- en snijvloeistoffen

Beschrijving: Contact met vervuilde koel- en snijvloeistoffen kan huidproblemen veroorzaken zoals eczeem en allergie. Het inademen van damp/nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen kan ademhalingsproblemen veroorzaken.  

 

Maatregelen medewerker bij contact met vervuilde koel- en snijvloeistoffen

Voor u begint

 

  • Controleer of de voorgeschreven PBM's aanwezig zijn (b.v. handschoenen of handcrème)
  • Volg de instructie voor het werken met de vloeistof die wordt gebruikt.
  •  Controleer de kwaliteit van de koel- en/of snijvloeistof.

 

 Tijdens het werk

·         Vermijd contact met koel- en snijvloeistof door:

o       een gelaatsscherm te gebruiken

o       machineafzuiging

o       machineafscherming

o       handschoenen te gebruiken bij het verwisselen van het werkstuk  

o       de dosering te beperken

·         Beperk het schoonspuiten van machines, gereedschappen en werkstukken met perslucht.

 

 

 

 

 

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
31 mei 2017
Revisie informatie: 
Revisie 31-05-2017 (ongewijzigd)
randomness