Maatregelen medewerker bij werken met een werkbak

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een werkbak

Voor gebruik van de werkbak

 • Vóór ieder gebruik moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door de bestuurder van het hijs- of hefwerktuig samen met degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van de personenwerkbak.
 • Sta stil bij uw eerste indruk van de werkbak: ziet deze er voor uw gevoel deugdelijk uit?
 • Ga na of de risico’s uit de omgeving bekend en beheerst zijn, zoals explosie- of toxisch gevaar, aanrijdgevaar, electrocutiegevaar.
 • Ga na of de werkbak geschikt is voor uw werkzaamheden, of de werkbak is goedgekeurd en of u de uiterste gebruiksdatum niet overschrijdt.
 • Werk altijd met minimaal twee medewerkers in de werkbak. Als uit de taakrisicoanalyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, werk dan met drie medewerkers met de werkbak.
 • Zorg voor goede communicatie tussen de machinist en de bemanning in de werkbak en spreek de wijze van communiceren van tevoren af.
 • Doe een Last Minute Risico Analyse (LMRA).
   

Tijdens gebruik van de werkbak

 • Gebruik een werkbak alleen conform instructie en gebruikshandleiding.armlengte?
 • Controleer aan de hand van de keuringssticker of de werkbak is goedgekeurd.
 • Zet het werkgebied van de kraan voldoende af.
 • Werk in een werkbak altijd met periodiek goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werk in een werkbak altijd aangelijnd onafhankelijk van de werkbak.
 • Werk niet verder dan een armlengte buiten de werkbak.
 • Stap op hoogte nooit uit de werkbak.
 • Zorg dat de maximale last van de werkbak zoals vermeld op het label niet wordt overschreden.
 • Wees alert op wisselende weersomstandigheden.
 • Als u met de werkbak binnen 50 meter van hoogspanningslijnen komt, overleg dan met uw leidinggevende. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  Werk niet verder dan een
                                                                                                                                             armlengte buiten de werkbak

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness