Info arbodeskundigen - RSI-klachten door beeldschermwerk

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: RSI-klachten

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Hoofdstuk 5, afdeling 2, Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Arbeidsomstandighedenregeling

  •  Hoofdstuk 5, Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Normen

  • NEN-EN-ISO 9241-6:2000 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 6: Eisen aan de omgeving

  • NEN-EN-ISO 9241-5:1999 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 5: Eisen voor de werkplek en de lichaamshouding

  • NEN-EN-ISO 9241-4:1998 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 4: Eisen voor het toetsenbord

  • NEN-EN-ISO 9241-11:1998 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 11: Leidraad voor de bruikbaarheid

  • NEN-EN-ISO 9241-303:2011 en  Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 303: Eisen voor elektronische beeldschermen

  • NPR 1813: 2009 C1: 2011 nl Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren - Toelichting bij de NEN-EN 1335-reeks, de NEN-EN 527-reeks en NEN-EN 13761

  • NEN 2449:2006 Ergonomie - Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels - Eisen voor afmetingen en uitvoering – Beproevingsmethoden

Algemeen 

  • ArboInformatieblad – 2 Werken met beeldschermen