Info arbodeskundigen: Blootstelling aan bodemas

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan bodemas

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Hoofdstuk 2
 1. Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s
 2. Artikel 8 Voorlichting en onderricht
 3. Artikel 11 a Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Hoofdstuk 4 –Gevaarlijke stoffen
  • Afdeling 1 Gevaarlijke stoffen
  • Afdeling 9 Biologische agentia

 

Normen

 • ADV 90026:2009 en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)

 • NEN-EN 529: 2005 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn

 • NPR-CEN-ISO/TR 18690:2012 en  Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel

 • UIT 14:2009 nl Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen

 • NPR-CEN/TR 15321:2006 en Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding

 • NPR-CR 13464:1999 nl Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers

 • NPR-CEN/TR 15419:2006 en Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding

 

Hulpmiddelen

randomness