Maatregelen medewerker bij blootstelling aan schadelijk geluid

Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid

Beschrijving: Blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) kan gehoorschade opleveren.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan schadelijk geluid

Voor u begint:

  • Ga na of op de werkplek gehoorbescherming voorgeschreven is:
    • als gevolg van lawaai uit de omgeving (let op het pictogram  of aanduiding gehoorbeschermingszone), of
    • als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden, of
    • als dit op (hand)gereedschap is aangegeven.

Tijdens het werk

  • Gebruik de door de werkgever verstrekte gehoorbescherming.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-11-2014, 2e revisie 14-11-2018