Maatregelen medewerker bij brand- en explosiegevaar (brandgevaarlijk werk)

Risico: Brand- en explosiegevaar (brandgevaarlijk werk) 

Beschrijving: Brandgevaarlijk werk is werk waarbij vuur, hoge temperaturen of vonkvorming kunnen optreden, zoals bij lassen (autogeen en elektrisch), slijpen, snijden (incl. plasmasnijden), gutsen, verfbranden of dakdekken met behulp van warmtebronnen. Bij deze werkzaamheden is er gevaar voor brand of explosies.

Maatregelen medewerker bij brand- en explosiegevaar (brandgevaarlijk werk)

Voor u begint

 • Controleer of alle maatregelen zoals vermeld op de werkvergunning zijn genomen.
 • Let met name op de volgende punten:
 • Zorg ervoor dat zich binnen het vastgestelde gevaarlijk gebied geen brandbare materialen bevinden of kunnen vrijkomen.
 • Controleer of brandbare installatiedelen zijn afgeschermd met bijvoorbeeld een brandvertragende doek.
 • Controleer of er een brandblusser binnen handbereik is.
 • Laat de branddetectie en de automatische blusinstallatie vrijschakelen wanneer deze reageren op uw werkzaamheden.
 • Doe een Last Minute Risico Analyse (LMRA) voordat u in het vastgestelde gevaarlijk gebied gaat werken.
 • Zie ook de Taak Risico Analyse
   

Tijdens het werk

 • Zorg ervoor dat het vastgestelde gevaarlijk gebied vrij blijft van brandbare materialen en dat mogelijk brandbare installatiedelen afgedekt blijven.
 • Houd bij vonkvorming (slijpen) rekening met een gevaarlijk gebied met een straal van 5 meter en vang vonken af met daartoe geschikt materiaal (bijvoorbeeld een brandvertragende doek).
   

Als het werk klaar is 

 • Controleer na afloop van het werk of er geen sporen van beginnende brand waarneembaar zijn in de nabije omgeving.Terug
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 3 februari 2015
randomness