Instructie nieuwe en tijdelijke medewerkers (maatr. organisatie)

Risico: Onvoldoende instructie

Beschrijving: Onvoldoende bekendheid van bedrijfsgevaren bij medewerkers. Dit kan de veilige uitvoering van het werk in gevaar brengen.

Instructie nieuwe en tijdelijke medewerkers (maatregelen organisatie)

Een instructie voor nieuwe en tijdelijke medewerkers bevat minimaal de volgende onderdelen:

Algemeen

 • Informatie over arbozaken, inclusief contactpersonen
 • Risico’s van de functie en maatregelen om die risico’s te beheersen
 • Relevante veiligheid- en arboprocedures, werkinstructies en formulieren

Rondleiding en algemene instructie

 • Calamiteitenorganisatie: vluchtwegen, verzamelplaatsen en BHV voorzieningen
 • Gevaarlijke stoffen: voorzieningen voor het opslaan, gebruiken en verzamelen van (gevaarlijke) (afval-)stoffen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, verplicht gebruik
 • Arbeidsmiddelen en machines, veilige bediening en periodieke keuring
 • Ergonomie en arbeidshygiëne

Persoonsgebonden opleidingen en instructies

 • Persoonsgebonden veiligheid- en arbo-opleidingen en –instructies
 • Datum certificaat, geldigheid in jaren en einddatum geldigheid
 • Opleidingsprogramma

Te verstrekken middelen en documenten

 • Laten tekenen voor ontvangst

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
14 oktober 2009
Revisie informatie: 
14-04-2015
randomness